HỘI NGHỊ KHOA HỌC “Những giải pháp phân tích mới trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và môi trường”

HỘI NGHỊ KHOA HỌC “Những giải pháp phân tích mới trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và môi trường”

12/05/2022 42 Tin tức công ty

Hội nghị khoa học “Những giải pháp phân tích mới trong linh vực dược phẩm, thực phẩm và môi trường” - ngày 12/05/2022 tại Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH NI VINA là đại diện thương mại của hãng Thermo Fisher Scientific tại Việt Nam đến tham dự Hội nghị khoa học.

Cùng với đó là sự tham dự của Mr. David Daniel. Ng Quản lý sản xuất toàn cầu của hãng Thermo Scientific đã có bài phát biểu về giải pháp công nghệ mới, cũng như chia sẻ về định hướng của hãng.

Đại diện Công ty Nivina tham gia giao lưu, trao đổi thông tin cùng với các công ty tham dự hội nghị: đại diện hãng Hanna….

Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn “Analytica Vietnam” đơn vị tổ chức hội nghị đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham dự giao lưu, trải nghiệm.