Stearic acid, extra pure, SLR

S/8130 Stearic acid, extra pure, SLR

CAS: 57-11-04

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C18H36O2

Khối lượng phân tử: 284,47

Nhiệt độ nóng chảy: 67 °C - 69 °C

Nhiệt độ sôi: 361 °C (760mmHg)

Tỷ trọng: 0.84

Nhiệt độ chớp cháy: 196 °C

Chỉ số khúc xạ: 1.4716

Cảnh báo nguy cơ: