Sorbic acid, extra pure, SLR

S/7390 Sorbic acid, extra pure, SLR

CAS: 110-44-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C6H8O2

Khối lượng phân tử:112.13

Nhiệt độ nóng chảy: 132 ° C - 135 °C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy: 127°C

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H315 - H335 - H319. Gây kích ứng da, có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P302 + P352-P280-P305 + P351 + P338 Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / hơi nước .nếu bị rơi lên da: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt . Nếu bị rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút . Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả.