Sodium hydroxide (low chloride), ACS, 97.0% min

13455 Sodium hydroxide (low chloride), ACS, 97.0% min

CAS: 1310-73-2

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:NaOH
Khối lượng phân tử: 40.00
Nhiệt độ nóng chảy: 318.4° C
Nhiệt độ sôi: 1390 ° C (760mmHg)
Tỷ trọng:2.13
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H314-H318 Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt, gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P260-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P301 + P330 + P331-P405-P501a. Không hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun . Nếu rơi trên da (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen.Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa .Nếu nuốt phải: Súc miệng/gọi ngay trung tâm phòng chống giải độc/bác sĩ. KHÔNG gây nôn mửa. Kho bảo quản kín. Vứt bỏ đồ đạc / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.