Silicic Acid (Precipitated Powder/Certified), Fisher Chemica

A288 Silicic Acid (Precipitated Powder/Certified), Fisher Chemica

CAS: 7699-41-4

Nhóm độc hại: 5.1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử: SiO2 • xH2O
Khối lượng phân tử: 60,09 (anhy)
Nhiệt độ nóng chảy:212 ° C
Nhiệt độ sôi: 444°C (760mmHg)
Tỷ trọng:1.13
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H373 Có thể gây tổn thương các cơ quan khi tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại.

Tuyên bố phòng ngừa: P260-P314-P501a Không hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / nước phun. Hãy nhận tư vấn / chăm sóc y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe. Vứt bỏ đồ đạc / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "