Potassium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis)

14466 Potassium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis)

CAS: 7447-40-7

Nhóm độc hại: 5.1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử: KCl
Khối lượng phân tử: 74.55
Nhiệt độ nóng chảy:773 °C
Nhiệt độ sôi: 1500 ° C (760mmHg)
Tỷ trọng:1.984
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H302 Có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P264-P270-P301 + P312-P330-P501a Rửa kỹ sau khi sử dụng. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Nếu nuốt phải: Gọi TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. Súc miệng nhiều lần với nước sạch.