Oxalic acid anhydrous, extra pure, SLR

O/0580 Oxalic acid anhydrous, extra pure, SLR

CAS: 79-33-4

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C2H2O4

Khối lượng phân tử:90.04

Nhiệt độ nóng chảy: 189 ° C - 191 ° C (D)

Nhiệt độ sôi:125 ° C

Tỷ trọng:1.9

Nhiệt độ chớp cháy:> 93,4 ° C

Chỉ số khúc xạ:1.426 - 1.428

Cảnh báo nguy cơ: H312-H302-H318-H290 Có hại khi tiếp xúc với da, gây hại nếu nuốt phải. Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Có thể ăn mòn kim loại.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P301 + P330 + P331-P302 + P352-P310-P305 + P351 + P338. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. Nếu nuốt phải : Súc miệng. KHÔNG gây nôn. Nếu rơi trên da: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ . Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả "