n-Butanol

B/4800 n-Butanol

CAS: 71-36-3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học
Tính chất hóa học:
Butan-1-ol, extra pure, SLR


Các tài liệu tham khảo khác:

UN#: 1120 Ref#: K10238


Các Tuyên bố phòng ngừa và Nguy Hiểm

GHS


Báo cáo nguy hiểm:
H315-H302-H336-H318-H335-H226 Gây kích ứng da, có hại nếu nuốt phải, có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt, gây tổn thương mắt nghiêm trọng Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Chất lỏng dễ cháy và bay hơi

Tuyên bố Phòng ngừa:
P280-P305+P351+P338-P301+P312-P304+P340-P210-P303+P361+P353
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .
Nếu dính vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch .Nếu nuốt phải: Gọi cho Trung tâm chống độc hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe .
Nếu hít phải : Di chuyển đến nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở vị trí dễ thở.
Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. - Không hút thuốc .
Nếu dính trên da (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước hoặc tắm