Butyl stearate, tech.

10811 Butyl stearate, tech.

CAS: 107-92-6

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : CH2O2
Khối lượng phân tử :340.59
Nhiệt độ nóng chảy:'17-22°C
Nhiệt độ sôi :343°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 0.861
Nhiệt độ chớp cháy: 160°C (320°F)

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H315-H319-H335 Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây kích ứng đường hô hấp.
 

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P405-P501a Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng nếu có để dễ dàng để làm tiếp tục rửa sạch .Nếu bị rơi lên da: Rửa với nhiều xà phòng và nước.

Xử lý cụ thể (xem nhãn). Kho bảo quản.