Bentonite (Laboratory), FisherChemical

B235 Bentonite (Laboratory), FisherChemical

CAS: 1302-78-9

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử :
Khối lượng phân tử :
Nhiệt độ nóng chảy:'
Nhiệt độ sôi :
Tỷ trọng :
Nhiệt độ chớp cháy:

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H314-H226-H302-H332. Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt. Chất lỏng dễ cháy và hơi nước. Hơi nặng nếu nuốt phải, nặng nếu hít phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P241-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P405-P501a. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc. Sử dụng thiết bị điện / thông gió / chiếu sáng / chống cháy nổ . Nếu bị rơi lên quần áo, da (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen và xà phòng. Nếu bị rơi vào mắt: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch.

Kho lưu trữ bị khóa. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "