Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)

10994 Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)

CAS: 64-19-7

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử : CH3CO2H
Khối lượng phân tử: 60.05
Nhiệt độ nóng chảy: 16.6°C
Nhiệt độ sôi: :118.1°C (760mmHg) Nhiệt độ chớp cháy : 40°C(104°F)
Tỉ trọng: 1.049
Chú ý: Nên bảo quản acid acetic trong tủ lạnh hoặc tủ đông -4 độ C.


Cảnh báo nguy cơ: H314-H318-H226-H303 Gây bỏng da và kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
 

Tuyên bố Phòng ngừa : P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun.
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .
Nếu dính vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. - Không hút thuốc ở gần nơi Thùng chứa và thiết bị chứa.