News

News

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học EN

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học EN

23/10/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 104⁄QĐ-TTg ngày 22⁄1⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng...

Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển về quản lý hóa chất

Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển về quản lý hóa chất

23/10/2020

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác song phương Việt Nam – Thụy Điển về quản lý hóa chất, Đoàn chuyên gia Cục Hóa chất Thụy Điểm KEMI đã sanglàm việc và thảo luận với Cục Hóa chất Việt Nam về chủ đề...

Tọa đàm “10 năm thực hiện Luật Hóa chất”

Tọa đàm “10 năm thực hiện Luật Hóa chất”

23/10/2020

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Cục Hóa chất phối hợp cùng Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất về đánh giá Luật Hóa chất sau 10 năm thực hiện và...

Doanh nghiệp hóa chất hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính

Doanh nghiệp hóa chất hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính

23/10/2020

Loại bỏ và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất đang được cộng đồng doanh nghiệp DN...

Tìm hiểu về nguy cơ độc hại của xút NaOH

Tìm hiểu về nguy cơ độc hại của xút NaOH

23/10/2020

Xút ăn da là hóa chất có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Tuy nhiên, khi sử dụng xút phải tuân thủ đúng với các quy định về an toàn hóa chất vì xút được Hệ thống hài hoà toàn cầu GHS về phân loại và...