Petroleum ether 40-60°C, for analysis, n-hexane < 2%

P/1760/17 Petroleum ether 40-60°C, for analysis, n-hexane < 2%

CAS: 64742-49-0

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

 

Khối lượng phân tử: 82,2 g/ mol

Độ nóng chảy: <−73 ° C 99 ° F; 200 K

Nhiệt độ bốc cháy: 240°C

Tỷ trọng: 0,653 g/ml

Điểm sôi: 42 nhiệt 62°​C 108 mộc 144°F; 315 sắt 335 K

Áp suất hơi: 1 kPa 20°C

Độ nhớt: 0,46 mPa.s