Toluene, Certified AR for analysis[2.5]

T/2300 Toluene, Certified AR for analysis[2.5]

CAS: 108-88-3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

                         

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C7H8

Khối lượng phân tử: 92,14

Nhiệt độ nóng chảy: -95 ° C

Nhiệt độ sôi: 111 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:0.866

Nhiệt độ chớp cháy: 4°C

Chỉ số khúc xạ:1.4968