Sodium Chloride (Granular/USP/FCC), Fisher Chemical

S640 Sodium Chloride (Granular/USP/FCC), Fisher Chemical

CAS: 7647-14-5

Nhóm độc hại: 5.1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

 


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử: NaCl
Khối lượng phân tử: 58.44
Nhiệt độ nóng chảy:801°C
Nhiệt độ sôi: 1461°C (760mmHg)
Tỷ trọng:1.265
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H303 Có thể có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố Phòng ngừa: P312 Hãy gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. "