Silver Nitrate (Cryst./USP), Fisher Chemical

S486 Silver Nitrate (Cryst./USP), Fisher Chemical

CAS: 7761-88-8

Nhóm độc hại: 5.1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử: AgNO3
Khối lượng phân tử: 169.87
Nhiệt độ nóng chảy:212 ° C
Nhiệt độ sôi: 444 ° C
Tỷ trọng:4.352
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H272-H314-H290-H400-H410 Có thể tăng cường lửa; Chất oxy hóa Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt Có thể ăn mòn kim loại. Rất độc đối với đời sống thủy sinh Rất độc đối với đời sống thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài.

Tuyên bố phòng ngừa: P221-P210-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P405-P501a.Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh trộn lẫn với các chất dễ cháy. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc .Nếu rơi trên da (hoặc tóc): Cởi / Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen.Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. Kho lưu trữ bị khóa. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "