Raffinose hydrate, extra pure,SLR

R/0020 Raffinose hydrate, extra pure,SLR

CAS: 512-69-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C18H32O16.5H2O

Khối lượng phân tử: 594,52

Nhiệt độ nóng chảy: 80 °C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng: 1.47

Nhiệt độ chớp cháy: 11 °C(52 ° F)

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: