Potassium sodium tartrate tetrahydrate, extra pure, SLR, powder

P/6840 Potassium sodium tartrate tetrahydrate, extra pure, SLR, powder

CAS: 6381-59-5

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C4H4KNaO6.4H2O

Khối lượng phân tử:282,22

Nhiệt độ nóng chảy: 70 ° C - 80 ° C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: