Potassium Phosphate Monobasic (Cryst./Primary Standard), Fis

P382 Potassium Phosphate Monobasic (Cryst./Primary Standard), Fis

CAS: 7778-77-0

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử: KH2PO4
Khối lượng phân tử: 136,09
Nhiệt độ nóng chảy:773 °C
Nhiệt độ sôi: 1500 ° C (760mmHg)
Tỷ trọng:2.338
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H319 Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P362-P332 + P313. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt . Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch .Nếu rơi trên da: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. Điều trị cụ thể (xem nhãn). Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.