Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max

13451 Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max

CAS: 1310-58-3

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:KOH
Khối lượng phân tử: 56.11
Nhiệt độ nóng chảy: 360° (32 ° F)
Nhiệt độ sôi: 1320-1324 ° C (760mmHg)
Tỷ trọng:2.044
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H314-H302 Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt.

Tuyên bố phòng ngừa: P260-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P301 + P330 + P331-P405-P501a. Không hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .Nếu rơi trên da (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen.Nếu  bị rơi vào mắt: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa .Nếu nuốt phải: Súc miệng. KHÔNG gây nôn mửa. Kho bảo quản kín. Vứt bỏ đồ đạc / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.