Phenolphthalein (Certified ACS), Fisher Chemical

P79 Phenolphthalein (Certified ACS), Fisher Chemical

CAS: 77-09-8

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C20H14O4

Khối lượng phân tử: 318,33

Nhiệt độ nóng chảy: 268-270 ° Dec.

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng: 0.918

Nhiệt độ chớp cháy: 11 °C (52 ° F)

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H225-H350-H371-H302-H312-H332 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy, có thể gây ung thư, có thể gây tổn thương các cơ quan. Có hại nếu nuốt phải, nguy hiểm khi tiếp xúc với da, nguy hiểm nếu hít phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P241-P260-P303 + P361 + P353-P405-P501a.Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc. Sử dụng thiết bị điện / thông gió / chiếu sáng / chống cháy nổ, không hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi nước / chất phun. Nếu rơi trên da (hoặc tóc): Cởi / Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen. Khóa cửa hàng. Vứt bỏ đồ đạc / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "