N,N-Dimethylformamide, 99.8+%, for spectroscopy ACS

40832 N,N-Dimethylformamide, 99.8+%, for spectroscopy ACS

CAS: 68-12-2

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Công thức phân tử:HCON(CH3)2

Khối lượng phân tử:88.11

Dạng: Chất lỏng

Tỉ trọng:1.034

Nhiệt độ chớp cháy:58°C

Báo cáo nguy hiểm: : H319-H312-H332-H360D-H226 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng, nghi ngờ có thể gây ung thư, có thể gây kích ứng đường hô hấp. Chất lỏng dễ cháy và bay hơi

Tuyên bố Phòng ngừa : P301+P310-P302+P352-P304+P340-P280-P305+P351+P338-P210 Nếu nuốt phải: Gọi ngay cho trung tâm chống độc hoặc bác sỹ. Nếu dính trên da: Rửa sạch bằng nước và xà phòng. Nếu hít phải: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. - Không hút thuốc, đậy nắp kín, tránh hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu dính vào mắt. Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa