n-Butyric acid, 99+%

10811 n-Butyric acid, 99+%

CAS: 107-92-6

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C4H8O2
Khối lượng phân tử :88.11
Nhiệt độ nóng chảy:'17-22°C
Nhiệt độ sôi :343°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 0.96
Nhiệt độ chớp cháy: 69°C

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H314-H302.Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P310-P303 + P361 + P353-P301 + P330 + P331-P305 + P351 + P338. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ. Nếu bị rơi lên quần áo, da  (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm độc. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen .Nếu nuốt phải: Súc miệng bằng nước sạch nhiều lần.Nếu bị rơi vào mắt: Thận trọng rửa sạch bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có để dễ dàng  làm. Tiếp tục xả rửa bằng nước sạch "