n-Butyl Acetate (Reagent), Fisher Chemical

B396 n-Butyl Acetate (Reagent), Fisher Chemical

CAS: 123-86-4

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C6H12O6
Khối lượng phân tử :116.16
Nhiệt độ nóng chảy:'-31°C
Nhiệt độ sôi : 155-156°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 1.492
Nhiệt độ chớp cháy: 51°C(123°F)

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ: H226-H336 Chất lỏng và hơi dễ cháy Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P241-P261-P303 + P361 + P353-P405-P501a. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc. Sử dụng thiết bị điện / thông gió / chiếu sáng / chống cháy nổ, tránh hít phải bụi / khói / khí / sương / hơi / phun . Nếu bị rơi lên quần áo, da (hoặc tóc): cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen và xà phòng. Khóa cửa hàng.

Vứt bỏ các vật dụng / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.