Methyl red, solution 0.01%, pure, spirit soluble, C.I 13020, indicator grade

M/5150L Methyl red, solution 0.01%, pure, spirit soluble, C.I 13020, indicator grade

CAS: 493-52-7

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C15H15N3O2

Khối lượng phân tử: 269,30

Nhiệt độ nóng chảy:179-182 °

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy: 16°C

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H302-H315-H319-H335. Có hại nếu nuốt phải. Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P302 + P352 - P305 + P351 + P338-P304 + P340 - P312 - P280 NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. NẾU HÍT PHẢI: Chuyển ra nơi không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.