Methyl Red, Sodium Salt (Certified ACS), Fisher Chemical

M301 Methyl Red, Sodium Salt (Certified ACS), Fisher Chemical

CAS: 845-10-3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: (CH3) 2NC6H4N = NC6H4CO2Na

Khối lượng phân tử: 291,29

Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: