Methanol, 99.8+%, for residueanalysis, Distol

M/4053 Methanol, 99.8+%, for residueanalysis, Distol

CAS: 67-56-1

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:CH4O

Khối lượng phân tử: 32.04

Nhiệt độ nóng chảy: -98 ° C

Nhiệt độ sôi: 64.7 °C (760mmHg)

Tỷ trọng:0.791

Nhiệt độ chớp cháy: 12°C

Chỉ số khúc xạ:1.328-1.33

Cảnh báo nguy cơ: H301-H311-H331-H370-H225 Độc nếu nuốt phải. Độc khi tiếp xúc với da. Độc nếu hít phải. Gây tổn thương các cơ quan. Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P301 + P310-P280-P302 + P350-P304 + P340-P210-P240 Nếu nuốt phải: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt . Nếu rơi trên da: Rửa nhẹ nhàng với nhiều xà phòng và nước. Nếu hít phải: Di chuyển ra nơi thoáng khí và nghỉ ngơi ở vị trí dễ thở, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc gần nơi để Thùng chứa và thiết bị tiếp nhận bao bì / trái phiếu. "