Mannitol, extra pure, SLR

M/2400 Mannitol, extra pure, SLR

CAS: 69-65-8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C6H14O6

Khối lượng phân tử: 182.17

Nhiệt độ nóng chảy:165 °C - 170 °C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H335-H319. Gây kích ứng da, có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P302 + P352-P280-P305 + P351 + P338. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / hơi nước. Nếu rơi lên da: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút . Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả nhiều nước"