L-Ascorbic Acid (Cryst./Certified ACS), Fisher Chemical

A61 L-Ascorbic Acid (Cryst./Certified ACS), Fisher Chemical

CAS: 50-81-7

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C6H8O6
Khối lượng phân tử :176.13
Nhiệt độ nóng chảy:'190°C
Nhiệt độ sôi : 191°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 1.65
Nhiệt độ chớp cháy: 76°C

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ: Không tương thích với các chất oxy hóa, kiềm, đồng và sắt.

Tuyên bố phòng ngừa: P264-P270-P301 + P312-P330-P501a Rửa kỹ sau khi xử lý. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. NẾU NUỐT PHẢI: Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. Súc miệng. quy định quốc tế "