Hydrochloric acid, 36% w/w aq. soln.

L13091 Hydrochloric acid, 36% w/w aq. soln.

CAS: 7647-01-0

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử : HCl
Khối lượng phân tử: 36.46
Nhiệt độ nóng chảy: -25°C
Nhiệt độ sôi: 81.5 - 110° C (760mmHg)
Tỉ trọng: 1.19

Chú ý: Là chất oxy hóa mạnh, nên tránh tiếp xúc với bazơ và chất hữu cơ.

Cảnh báo nguy cơ: H314-H335 Dễ cháy, có tính oxy hóa. Gây kích ứng da và kích ứng mắt nghiêm trọng. Độc nếu hít phải.
 

Tuyên bố Phòng ngừa: P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun.
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .
Nếu dính vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở gần Thùng chứa và thiết bị chứa.