Hội thảo “ Cơ Hội và Thách Thức Đối Với Ngành Phân Tích & Thử Nghiệm Giai Đoạn 2021 – 2025 tại Hà Nội

Hội thảo “ Cơ Hội và Thách Thức Đối Với Ngành Phân Tích & Thử Nghiệm Giai Đoạn 2021 – 2025 tại Hà Nội

29/04/2021 1342 Tin tức công ty

NI VINA Thermofisher Scientific - Chemicals vinh dự là một trong những nhà tài trợ Hội thảo “ Cơ Hội và Thách Thức Đối Với Ngành Phân Tích & Thử Nghiệm Giai Đoạn 2021 – 2025 tại Hà Nội, ngày 29/04/2021” do Analytica Vietnam tổ chức!