Glycerol, for electrophoresis

G/P450 Glycerol, for electrophoresis

CAS: 56-81-5

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C3H8O3

Khối lượng phân tử: 92.09

Nhiệt độ nóng chảy: 18°C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng: 1.261

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ: 1.4716

Cảnh báo nguy cơ: