Glycerol, 99+%, for analysis,AR, meets the specification of BP

G/0650 Glycerol, 99+%, for analysis,AR, meets the specification of BP

CAS: 56-81-5

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C3H8O3

Khối lượng phân tử: 92.09

Nhiệt độ nóng chảy:18°C

Nhiệt độ sôi: 290 °C (760mmHg)

Tỷ trọng: 1.261

Nhiệt độ chớp cháy: 160 °C

Chỉ số khúc xạ:1.4716

Cảnh báo nguy cơ: