Glycerol, 98+%, extra pure, SLR

G/0600 Glycerol, 98+%, extra pure, SLR

CAS: 56-81-5

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C3H8O3

Khối lượng phân tử:92.09

Nhiệt độ nóng chảy:18 ° C

Nhiệt độ sôi:290 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:1.261

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:1.4716

Cảnh báo nguy cơ: