Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, for analysis

D/0700/53 Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, for analysis

CAS: 6381-92-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

                                                

Công thức: C10H16N2O8.2H2O

Điểm nóng chảy: 237 °C

Khối lượng phân tử: 292,2438 g/mol