Ethyl acetate, ACS, 99.5+%

31344 Ethyl acetate, ACS, 99.5+%

CAS: 141-78-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học
Công thức phân tử: C4H8O2
Khối lượng phân tử: 88.11
Nhiệt độ nóng chảy: -84°
Nhiệt độ sôi: 76°-77°C
Dang: 76°-77°C

Lĩnh vực áp dụng
Ethyl acetate được sử dụng là dung môi HPLC, máy quang phổ UV và quang phổ khối. Ngoài ra nó cũng có thể được dùng làm dung môi trong sắc ký cột.

Ghi chú

Là chất dễ cháy và nhạy cảm với độ ẩm

Báo cáo nguy hiểm:

H336-H319-H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

Tuyên bố Phòng ngừa:

P261-P280-P305+P351+P338-P210-P240
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.
Nếu dính lên mặt : Rửa sạch bằng nước và xà phòng Nếu bị bỏng: Gọi trung tâm chống độc hoặc bác sỹ nếu cảm thấy khó chịu
Nếu hít phải : Nếu khó thở, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái
Nếu dính vào mắt : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng và tiếp tục xả bằng nước
Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở gần Thùng chứa và thiết bị chứa