Ethyl acetate, 99.8+%, for analysis

E/0900 Ethyl acetate, 99.8+%, for analysis

CAS: 141-78-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học
Công thức phân tử: C4H8O2
Khối lượng phân tử: 88.11
Nhiệt độ nóng chảy: -83.5°
Nhiệt độ sôi: 75°-78°C (760mmHg)


Báo cáo nguy hiểm:

H336-H319-H225-EUH066 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt .

Tuyên bố Phòng ngừa:

PP261-P280-P305+P351+P338-P210-P240
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.
Nếu dính lên mặt : Rửa sạch bằng nước và xà phòng Nếu bị bỏng: Gọi trung tâm chống độc hoặc bác sỹ nếu cảm thấy khó chịu
Nếu hít phải : Nếu khó thở, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái
Nếu dính vào mắt : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng và tiếp tục xả bằng nước
Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở gần Thùng chứa và thiết bị chứa