D(+)-Glucose anhydrous, for analysis, AR, meets the specification of BP and Ph. Eur.

G/0500 D(+)-Glucose anhydrous, for analysis, AR, meets the specification of BP and Ph. Eur.

CAS: 50-99-8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C6H12O6

Khối lượng phân tử: 180.16

Nhiệt độ nóng chảy:146°C

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: