Cyclohexanol (Reagent), FisherChemical

A17576 Cyclohexanol (Reagent), FisherChemical

CAS: 108-93-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C6H12O
Khối lượng phân tử :100.16
Nhiệt độ nóng chảy:'23-24°C
Nhiệt độ sôi :160-161°C
Tỷ trọng : 0.951
Nhiệt độ chớp cháy: 67°C (152°F)

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H332-H315-H335-H227-H303 Có hại nếu hít phải. Gây kích ứng da Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Chất lỏng dễ cháy Có thể có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P261-P302 + P352-P321-P405-P501a. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc, tránh hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .Nếu bị rơi lên da: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Xử lý cụ thể (xem nhãn). Khoá cửa hàng. Sử dụng nội dung / vật chứa phù hợp với địa phương / quy định khu vực / quốc gia / quốc tế. "