Castor oil, pure

C/3280 Castor oil, pure

CAS: 8001-79-4

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C6H12O6

Khối lượng phân tử: -10 °C

Nhiệt độ nóng chảy: 229 °C (760mmHg)

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng: 0,957

Nhiệt độ chớp cháy: 229 °C

Chỉ số khúc xạ: 1.477 - 1.481

Cảnh báo nguy cơ: