Carbon, Activated (Powder/USP), Fisher Chemical

C272 Carbon, Activated (Powder/USP), Fisher Chemical

CAS: 7440-44-0

Nhóm độc hại: 4.2

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử :
Khối lượng phân tử :
Nhiệt độ nóng chảy:'
Nhiệt độ sôi :3652°C
Tỷ trọng :
Nhiệt độ chớp cháy:

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ :"