Caffeine (Powder/USP/FCC), Fisher Chemical

O1728 Caffeine (Powder/USP/FCC), Fisher Chemical

CAS: 58-08-02

Nhóm độc hại: 6.1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C4H6O3
Khối lượng phân tử :102.09
Nhiệt độ nóng chảy:'-73C
Nhiệt độ sôi : 138-140°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 1.082
Nhiệt độ chớp cháy: 51°C(123°F)

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H302 Có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P264-P270-P301 + P312-P330-P501a Rửa kỹ sau khi xử lý. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. NẾU NUỐT PHẢI: Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. Súc miệng. quy định quốc tế "