Buffer solution, pH 4.00 (±0.01 @ 25°C), Colored Red, Specpure®, NIST Traceable

38713 Buffer solution, pH 4.00 (±0.01 @ 25°C), Colored Red, Specpure®, NIST Traceable

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:
Khối lượng phân tử:
Nhiệt độ nóng chảy:
Nhiệt độ sôi:
Tỷ trọng:
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H319 Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P362-P332 + P313. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch .Nếu rơi trên da: Rửa với nhiều xà phòng và nước. Điều trị cụ thể (xem nhãn). Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.