Buffer solution, pH 2.00 (±0.01 @ 25°C), No Color, Specpure®, NIST Traceable

40447 Buffer solution, pH 2.00 (±0.01 @ 25°C), No Color, Specpure®, NIST Traceable

CAS: 7447-40-7

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:
Khối lượng phân tử:
Nhiệt độ nóng chảy:
Nhiệt độ sôi:
Tỷ trọng:
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: