Buffer solution, pH 10.00 (±0.01 @ 25°C), Colored Blue, Specpure®, NIST Traceable

38709 Buffer solution, pH 10.00 (±0.01 @ 25°C), Colored Blue, Specpure®, NIST Traceable

CAS: 6381-92-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:
Khối lượng phân tử:
Nhiệt độ nóng chảy:0 ° (32 ° F)
Nhiệt độ sôi:
Tỷ trọng:1.0
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: