Bromobenzene (Certified), Fisher Chemical

B253 Bromobenzene (Certified), Fisher Chemical

CAS: 108-86-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C6H5Br
Khối lượng phân tử :157.02
Nhiệt độ nóng chảy:'-78°C
Nhiệt độ sôi : 124-126°C (760mmHg)
Tỷ trọng : 0.881
Nhiệt độ chớp cháy: 51°C(123°F)

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ: H226-H315-H303-H401-H411. Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da, có thể gây hại nếu nuốt phải. Độc đối với sinh vật thủy sinh. Độc đối với sinh vật thủy sinh bị ảnh hưởng lâu dài.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P241-P303 + P361 + P353-P302 + P352-P403 + P235-P501a. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc. Sử dụng thiết bị điện / thông gió / chiếu sáng / chống cháy nổ .Nếu rơi lên quần áo, da (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước và xà phòng. Nếu rơi vào mắt: Rửa sạch bằng nhiều nước/vòi hoa sen.

Bảo quản ở nơi thoáng khí, Giữ mát. Sử dụng nội dung / vật chứa phù hợp với các quy định địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế