Citric acid monohydrate, 99.8+%, for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur.

C/6200/60 Citric acid monohydrate, 99.8+%, for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur.

CAS: 5949-29-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Công thức: C₆H₈O₇

Điểm nóng chảy: 153 °C

Khối lượng phân tử: 192,124 g/mol

Mật độ: 1,66 g/cm³

Phân loại: Axit tricarboxylic