Aniline blue, pure, water soluble, C.I. 42755

A/7300 Aniline blue, pure, water soluble, C.I. 42755

CAS: 28631-66-5

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C37H27N3Na2O9S3

Khối lượng phân tử:799,81

Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:1.4716

Cảnh báo nguy cơ: H315-H335-H319 Gây kích ứng da, có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P302 + P352-P280-P305 + P351 + P338 Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / hơi nước .NẾU RƠI TRÊN  Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút . Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. "