Ammonium copper(II) chloride dihydrate, extra pure, SLR

A/4240 Ammonium copper(II) chloride dihydrate, extra pure, SLR

CAS: 15610-76-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: CuCl2 • 2NH4Cl.2H2O

Khối lượng phân tử: 277,46 (241,43anhy)

Nhiệt độ nóng chảy: 110 ° C 

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:1.993

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H319-H335 Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P405-P501a Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. Nếu rơi trên da: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước. Xử lý cụ thể (xem nhãn). Kho bảo quản. Vứt bỏ chất chứa / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế "