Ammonium carbonate, for analysis, powder

A/3680 Ammonium carbonate, for analysis, powder

CAS: 506-87-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:CH8N2O3

Khối lượng phân tử: 96.09

Nhiệt độ nóng chảy: 58 ° C (D)

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H302 Có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P301 + P312 NẾU NUỐT PHẢI: Gọi TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe .. "